На основу члана 44 став 5 Закона о локалној самоуправи (“Сл. лист ЦГ“ бр. 2/18) и члана 39 Статута  општине  Беране  (“Сл. лист ЦГ-Општински прописи бр. 42/18), Скупштина општине Беране на ванредној сједници, одржаној 31. марта 2019. године, донијела је

З  А  К  Љ У  Ч  К Е

Поводом разматрања Информације о тренутној безбједоносној ситуацији у општини Беране са посебним освртом на последња дешавања, Скупштина општине  Беране:

1. Најоштрије осуђује:

  • Случај злостављања малољетног лица од стране вршњака, као и сваки вид вршњачког насиља.  
  • Напад и насиље над  нашим суграђанином, Игором Томкићем, његовом породицом и уништавање његове имовине.
  • Напад на Томкића је напад на мултикултуралне, мултинационалне и мултиконфесионалне вриједности Берана и Црне Горе, а поступци појединаца или организоване групе не одражавају праву слику стања у Беранама, те да исти не могу нарушити традиционални мултиетнички склад и суживот који је одлика Берана.

2. Захтијева:

  • Од надлежних државних органа да предузму све мјере из оквира своје надлежности да се починиоци ових кривичних дјела открију, процесуирају и најстроже казне у складу са законом.
  • да се у конкретним случајевима утврди одговорност за евентуалне пропусте у раду надлежних органа: Управе полиције, Тужилаштва, Центра за социјални рад, основне школе и осталих релевантних институција.
  • Да Управа полиције, тужилаштво и судство, у складу са својим надлежностима предузму све потребне мјере и радње у сузбијању свих кривичних дјела и осталих облика деликвенције. 

3. Препоручује:

  • Органима локалне смоуправе, да у оквиру својих надлежности у сарадњи са образовним установама у граду, надлежним институцијама на државном нивоу планирају и покрену организовање обука у вези са сузбијањем насиља и превенцији малољетничке деликвенције.
  • Надлежним државним органима да размотре могућност да се у школама поново уведе институт школског полицајца.                                                 

4. Апелује на све институције, удружења, медије и појединце да се максимално заложе у очувању и афирмацији међунационалног и међувјерског склада и суживота у Беранама, као и да се  суздрже од изјава и поступака који би могли да наруше овај склад.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-030-129                 
Беране, 01. 04. 2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ

Новица  Обрадовић,с.р.