Na osnovu člana 76 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

Sjednicu SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE PO HITNOM POSTUPKU

za četvrtak, 10. oktobar 2019. godine

Sjednica će se održati u Velikoj sali za sjednice SO-e  sa početkom

u 10,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Berane za 2019. godinu;

Pregled prihoda i rashoda 2018.g.
Plan primitaka i izdataka za naredne 3 godine
Izvještaj sa Javne rasprave

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na telefon 235-319.


      SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-­­­455                                            PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Berane,08. 10. 2019.g.                                            Novica Obradović,s.r.