На основу члана 76 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

Сједницу СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

за четвртак, 10. октобар 2019. године

Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е  са почетком

у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету општине Беране за 2019. годину;

Преглед прихода и расхода 2018.г.
План примитака и издатака за наредне 3 године
Извјештај са Јавне расправе

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.


      СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-­­­455                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Беране,08. 10. 2019.г.                                            Новица Обрадовић,с.р.