Na osnovu člana 76 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

Sjednicu SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE PO HITNOM POSTUPKU

Sjednica će se održati u sali Centra za kulturu,  u utorak, 02. februara 2021. godine, sa početkom  u 11,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Predlog Odluke o kreditnom zaduživanju Opštine Berane;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na

telefon 235-319.

      SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

                            

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                        Novica Obradović,s.r.

Broj: 02-016/21-32  

Berane, 01. 02. 2021. godine