На основу члана 76 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

Сједницу СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Сједница ће се одржати у сали Центра за културу,  у уторак, 02. фебруара 2021. године, са почетком  у 11,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Предлог Одлуке о кредитном задуживању Општине Беране;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на

телефон 235-319.

      СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

                            

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                        Новица Обрадовић,с.р.

Број: 02-016/21-32  

Беране, 01. 02. 2021. године