CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02- 016/20-99

Berane, 29. maj 2020.  godine,

Deseta redovna  sjednica Skupštine opštine Berane, koja je odložena 28. maja 2020. godine, održaće se u sali Centra za kulturu, u subotu 30. maja 2020.   godine, sa početkom u 10,00 časova.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Novica  Obradović, s.r.