ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02- 016/20-99

Беране, 29. мај 2020.  године,

Десета редовна  сједницa Скупштине општине Беране, која је одложена 28. маја 2020. године, одржаће се у сали Центра за културу, у суботу 30. маја 2020.   године, са почетком у 10,00 часова.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Новица  Обрадовић, с.р.