Na osnovu člana  69. Poslovnika Skupštine opštine Berane (’’Sl. list CG’’ – Opštinski propisi br. 22/12)

S a z i v a m
Sjednicu SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE PO HITNOM POSTUPKU

za četvrtak, 28. decembar 2017. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom u
10,00 časova.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštinu opštine Berane   (Predlog);
Izvjestilac: odbornica Vida Ivanović
2. Informacija o stanju bezbjednosti na teritoriji opštine Berane;
Izvjestilac: rukovodilac Centra bezbjednosti Berane

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon  235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-353

Berane,  26. 12. 2017.g.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Goran Kiković,s.r.