На основу члана  69. Пословника Скупштине општине Беране (’’Сл. лист ЦГ’’ – Општински прописи бр. 22/12)

С а з и в а м
Сједницу СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

за четвртак, 28. децембар 2017. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у
10,00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи

Дневни ред:

1. Предлог Одлуке о утврђивању броја одборника у Скупштину општине Беране   (Предлог);
Извјестилац: одборница Вида Ивановић
2. Информација о стању безбједности на територији општине Беране;
Извјестилац: руководилац Центра безбједности Беране

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон  235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-353

Беране,  26. 12. 2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Киковић,с.р.