Na osnovu člana 76  Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

Sjednicu SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE PO HITNOM POSTUPKU

Sjednica će se održati u sali Centra za kulturu,  u nedelju, 11. aprila 2021. godine, sa početkom  u 13,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Izbor predsjednika Opštine Berane;

Izvjestilac: šefica Kluba odbornika SNP-a

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na telefon 235-319.     

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-016/21-114         

Berane, 09. 04. 2021. godine

Predsjednik Skupštine

Novica Obradović, s. r.