Na osnovu člana 20 i 73 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

OSMU  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za srijedu, 27. novembra 2019. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom  u 13,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;

2. Predlog  Odluke o potvrđivanju Odluke o osnivanju rukometnog kluba “Berane 1949“;

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO

3. Predlog Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta;

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO

4. Predlog Odluke o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica u komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja sposobnosti kompetencija i vještina;

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

5. Predlog Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

6. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Berane;

Izvjestilac:v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine

7. Predlog Odluke o obrazovanju Službe Skupštine;

Izvjestilac: sekretar Skupštine opštine

8. Izvještaj o realizaciji projekta i programa nevladinih organizacija finansiranih sredstvima Budžeta opštine Berane u 2018. godini;

Izvjestilac: predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava NVO

9. Izvještaj o radu DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane za 2018. godinu sa finansijskim poslovanjem;

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“

10. Izbori i imenovanja

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Broj: 02-030-529                                                   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Berane, 15.11. 2019.g.                                                 Novica  Obradović,s.r.