Dan Opštine 2015

CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02- 030-197

Berane, 30. maj 2019. godine,

OBAVJEŠTENJE

Peta  sjednica Skupštine opštine Berane, koja je bila sazvana za  25. februar 2019. godine, održaće se u ponedeljak, 03. juna 2019.  godine, sa početkom u 11,00 časova.

Predlog za dopunu Dnevnog reda:

Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu;

Izvjestilac: Predsjednik Opštine

                                                     PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                               Novica  Obradović, s.r.