Дан Општине 2015

ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02- 030-197

Беране, 30. мај 2019. године,

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Пета  сједницa Скупштине општине Беране, која је била сазвана за  25. фебруар 2019. године, одржаће се у понедељак, 03. јуна 2019.  године, са почетком у 11,00 часова.

Предлог за допуну Дневног реда:

Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2018. годину;

Извјестилац: Предсједник Општине

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                               Новица  Обрадовић, с.р.