На трећој редовној сједници Скупштине општине Беране одржаној 15. новембра 2018. године, одборници су разматрали  16 тачака дневног реда:

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 2. Предлог Статута општине Беране;
 3. Предлог Одлуке о доношењу ДУП-а “Сушица – прва фаза реализације“;
 4. Предлог Одлуке о доношењу ДУП-а “Гробље“;
 5. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Беране;
 6. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена услуга у ДОО “Спортски центар“ Беране;
 • Цјеновник услуга Спортске дворане и Фудбалског стадиона
 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута ДОО “Спортски центар“ Беране;
 2. Предлог Одлуке о утврђивању накнаде за рад Савјета за сарадњу Локалне смоуправе и невладиних организација;
 3. Предлог Одлуке о усвајању Локалног програма социјалног становања општине Беране 2018-2019 године;
 • Локални програм социјалног становања општине Беране 2018-2019;
 1. Извјештај о раду ДОО   “Агенција за изградњу и развој Берана“ – Беране за 2017. годину;
 2. Извјештај о пословању ДОО “Водовод и канализација“ за 2017. годину, са Програмом рада и финансијским пословањем ДОО “Водовод и канализација“ за 2018. годину;
 3. Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2017. годину са Програмом рада и финансијским планом ТО за 2018. годину;
 4. Информација о стању у предшколском, основном и средњем образовању у општини Беране – 2016/2017 године;
 5. Информација о шумарству за 2017. годину Управе за шуме – П.Ј. Беране;
 6. Избори и именовања
 7. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Предсједника општине Беране о именовању Потпредсједника општине

Прије утврђивања коначног дневног реда,  пред скупштином се нашло неколико  предлога  за измјену  предложеног дневног реда. Предлози су се односили на скидање са дневног реда Предлога Одлуке о оснивању ЛЈЕ „Радио телевизија Беране“, који су поднесени од стране  клуба ДПС-а и одборнице НСД Јелене Божовић. Гласовима одборника ДПС-а , Демократске Црне Горе и једног одборника НСД-а, ова тачка је скинута са предложеног дневног реда.

Скупштина је разматрала  и  два предлога за допуну дневног реда које је предложио предсједник Општине и то: Предлог Одлуке о усвајању Локалног програма социјалног становања општине Беране 2018-2019 године и Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Предсједника општине Беране о именовању Потпредсједника општине.

Гласовима свих одборнка коалиције на власти усвојени су прелози за допуну дневног реда, као и дневни ред у цјелинии. Одборници ДПС-а су једногласно  подржали  да  се дневни ред  допуни Предлогом Одлуке о усвајању Локалног програма социјалног становања општине Беране 2018-2019 године. За други предлог за допуну дненвог реда, као и за дневни ред у цјелини, опозиција у локалном парламенту је била уздржана, уз један глас против.

Скупштина је једногласно усвојила Статут као најважнији правни акт Општине Беране. Већином гласова одборника усвојене су још и Одлука о доношењу ДУП-а “Сушица – прва фаза реализације“; Одлука о доношењу ДУП-а “Гробље“; Одлука о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Беране;Одлука о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цијена услуга у ДОО “Спортски центар“ Беране; Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута ДОО “Спортски центар“ Беране; Одлука о утврђивању накнаде за рад Савјета за сарадњу Локалне смоуправе и невладиних организација; Одлука о усвајању Локалног програма социјалног становања општине Беране 2018-2019 године и Локални програм социјалног становања општине Беране 2018-2019. године.

У оквиру тачке избори и именовања, Скупштина је именовала чланове Одбора директора

ДОО „Водовод и канализација“:

 • Драган Дробњак
 • Рдаован Губеринић
 • Младен Премовић
 • Радослав Шекуларац
 • Жељко Вукајловић

ДОО „Комунално“:

 • Миљан Анђић
 • Влатко Пековић
 • Вујадин Пантовић
 • Радојица Бакић
 • Веселин Богавац

ДОО „Спортски центар“:

 • Милан Мојашевић
 • Милан Ралевић
 • Милорад Ђукић
 • Ратко Арсовић
 • Оливера Фемић

У Комисију за стипендирање студената именовани су:

 • Јелена Божовић, за предсједницу
 • Дарко Бубања, за члана
 • Милица Рачић, за члана

У Управни одбор ЈУ „Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“, именовани су:

 • Зорица Бабић, за предсједницу
 • Соња Савић, за члана
 • Сефо Кожар, за члана

Поред поменутих именовања, Скупштина је донијела и Одлуку о избору Марка Лалевића за потпредсједника општине.

Скупштина већином гласова није прихватила  Информацију о шумарству за 2017. годину и Информацију о предшколском, основном и средњем образовању за 2016/17 годину,  поводом које су секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности, Данијела Марковић  и одборници владајуће коалиције Здраво Беране и Демократске Црне Горе, изразили негодовање, зато што се нико од директора поменутих образовних установа није појавио на сједници, иако су сви уредно били позвани.

Сједници су присуствовали: предсједник општине, Драгослав Шћекић, потпредсједник општине, Раде Кљајић, главни администратор Миладин Тмушић, предсједник Савјета за развој и заштиту локалне самопураве Драган Чукић, као и директори друштава са ограниченом одговорношћу чији је оснивач СО- е Беране и секретари ресора локалне управе.