Na osnovu člana 20 i 73 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

XII  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

Sjednica će se održati u sali Centra za kulturu,  u petak, 25. decembra 2020. godine, sa početkom  u 10,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
  2. Predlog Odluke o budžetu opštine Berane za 2021. godinu;


Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj


Izvjestilac: sekretar Skupštine opštine

  • Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Opštine Berane za 2019. godinu;

Izvjestilac: predsjednica Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

  • Izbori i imenovanja

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-016/20-376                                          PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Berane, 15. 12. 2020.g.                                      Novica  Obradović,s.r.