На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

XII  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Сједница ће се одржати у сали Центра за културу,  у петак, 25. децембра 2020. године, са почетком  у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
  2. Предлог Одлуке о буџету општине Беране за 2021. годину;


Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој


Извјестилац: секретар Скупштине општине

  • Извјештај о раду Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике Општине Беране за 2019. годину;

Извјестилац: предсједница Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике

  • Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/20-376                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 15. 12. 2020.г.                                      Новица  Обрадовић,с.р.