На основу члана  69. Пословника Скупштине општине Беране (’’Сл. лист ЦГ’’ – оп бр. 22/12)

С а з и в а м

 Сједницу СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

 за петак, 13. новембар 2015. године

  Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е са почетком у 11,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни  ред:

 1.Предлог Одлуке о конституисању заложног права – хипотеке;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

(Лист непокретности; Уговор са Министарством )

2.Избори и именовања

Извјестилац: предсједник Одбора за избор и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

 

Број: 02-030-656                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 12.11.2015.г.                                                                                                      Горан  Киковић,с.р.