Na osnovu člana 82 Poslovnika Skupštine opštine Berane, predsjednik Skupštine je odložio 11. sjednicu Skupštine, zakazanu za 16. novembar 2020. godine, zbog nepostojanja kvoruma, te odredio da će se ista održati 27. novembra sa početkom u 10,00 časova u sali Centra za kulturu.