На основу члана 82 Пословника Скупштине општине Беране, предсједник Скупштине је одложио 11. сједницу Скупштине, заказану за 16. новембар 2020. године, због непостојања кворума, те одредио да ће се иста одржати 27. новембра са почетком у 10,00 часова у сали Центра за културу.