Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je 21.06.2018. godine održao sjednicu na kojoj su razmatrani :

  • Dinamika radova na prečišćivaču otpadnih voda (kolektoru) i rekonstrukcija ulica nakon postavljanja  kanalizacionih cijevi
  • Problemi infrastrukturne prirode u ulici Todora Đeda Vojvodića
  • Uvođenje rasvjete na dijelu magistralnog puta od  raskrsnice na kojoj se nalaze semafori do raskrsnice prema MZ Pešca

S obzirom da se   kasni sa radovima na izgradnji   kolektora i postavljanju kanalizacionih cijevi, kao i to da su   pojedine ulice  u potpunosti devastirane i zatvorene za saobraćaj, što ometa normalno funkcionisanje saobraćaja i izaziva ogromne probleme građanima, Savjet  je zatražio od nadležnih organa Opštine da ga informišu u vezi pomenutih radova.

Kako  su u ulici Todora Đeda Vojvodića  radovi završeni još prošle godine, a nakon završetka istih tokom zime su se pojavila oštećenja asfalta na više mjesta, čak i nakon njihovog  saniranja, Savjet  je tim povodom od Agencije za izradnju i razvoj Berana,tražio pisano obavještenje.

Zbog nepostojanja rasvjete na dionici magistralnog puta od raskrsnice na kojoj se nalaze semafori do raskrsnice prema MZ Pešca , na šta svakodnevno ukazuju građani iz razloga što tim putem svakodnevno prolazi veliki broj djece prema školi,  Savjet je uputio predlog Direkciji za saobraćaj CG, da preduzmu potrebne  mjere, kako bi se riješio pomenuti problem.

Savjet je takođe uputio Agenciji za izgradnju i razvoj Berana, predlog za preduzimanje mjera  u vezi završetka radova na postavljanju rasvjete na dijelu puta u Mjesnoj zajednici Budimlja, kako je i dogovoreno sa stanovnicima te MZ.

Na sjednici su razmatrana  i druga pitanja koja se tiču funkcionisanja lokalne samouprave i ostvarivanja prava građana.