Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе је 21.06.2018. године одржао сједницу на којој су разматрани :

  • Динамика радова на пречишћивачу отпадних вода (колектору) и реконструкција улица након постављања  канализационих цијеви
  • Проблеми инфраструктурне природе у улици Тодора Ђеда Војводића
  • Увођење расвјете на дијелу магистралног пута од  раскрснице на којој се налазе семафори до раскрснице према МЗ Пешца

С обзиром да се   касни са радовима на изградњи   колектора и постављању канализационих цијеви, као и то да су   поједине улице  у потпуности девастиране и затворене за саобраћај, што омета нормално функционисање саобраћаја и изазива огромне проблеме грађанима, Савјет  је затражио од надлежних органа Општине да га информишу у вези поменутих радова.

Како  су у улици Тодора Ђеда Војводића  радови завршени још прошле године, а након завршетка истих током зиме су се појавила оштећења асфалта на више мјеста, чак и након њиховог  санирања, Савјет  је тим поводом од Агенције за израдњу и развој Берана,тражио писано обавјештење.

Због непостојања расвјете на дионици магистралног пута од раскрснице на којој се налазе семафори до раскрснице према МЗ Пешца , на шта свакодневно указују грађани из разлога што тим путем свакодневно пролази велики број дјеце према школи,  Савјет је упутио предлог Дирекцији за саобраћај ЦГ, да предузму потребне  мјере, како би се ријешио поменути проблем.

Савјет је такође упутио Агенцији за изградњу и развој Берана, предлог за предузимање мјера  у вези завршетка радова на постављању расвјете на дијелу пута у Мјесној заједници Будимља, како је и договорено са становницима те МЗ.

На сједници су разматрана  и друга питања која се тичу функционисања локалне самоуправе и остваривања права грађана.