U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i usvojene Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog korona virusa, održana je sjednica Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje u prostorijama Opštine Berane.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje i predstavnici zdravstva održali su sjednicu kako bi se upoznali sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu organizovanja i sprovođenju zdravstvenog nadzora i karantina, kao i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin.

Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Rade Kljajić, koji je prisutne upoznao sa svim mjerama koje je Opština Berane preduzela poštujući naredbu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti Vlade Crne Gore.  

Na kolegijumu Predsjednika opštine Berane donijeta je  odluka o uvođenju kontrolisanog procesa rada i rotirajućih dežurstava od ponedeljka, 16. marta, kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i prevenciju pojave i širenja koronavirusa.

Takođe, izdato je Obavještenje na sajtu Opštine i neposredno dostvljeno prevoznicima koji vrše javni prevoz putnika o  mjerama obavezne dezinfekcije sredstava koji se koriste u javnom prevozu- autobusa, auto- tahi vozila i drugih prevoznih sredstava, kao i autobuskih stanica na dnevnom nivou kojih treba da se pridržavaju prevoznici i preduzetnici koji obavljaju prevoz putnika.

Izdata je naredba svim opštinskim preduzećima da sprovedu određene mjere i da prate smjernice Instituta za javno zdravlje i Direktorata za vanredne situacije.

U skladu sa mjerama koje treba preduzeti, Opštinski tim je predložio da potencijalna lokacija za karantin bude JU Dom učenika i studenta- Berane, vlasništvo Ministarstva prosvjete Crne Gore, kapaciteta 134 jednokrevetne i dvokrevetne sobe, 233 ležaja, koji se nalazi u krugu Opšte bolnice i Doma zdravlja u Beranama.

Zajedno je zaključeno, da mjere na lokalnom i državnom nivou treba još više poštovati, da se vrši evidencija i konstantan nadzor nad ljudima koji su došli iz zemalja gdje je korona virus registrovan, a koji su u nadležnosti granične policije. Neophodno je svakodnevno upoznavanje sa mjerama Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja kako bi se pojedincima podigla svijest o samoizolaciji. Apelovati na sve da se poštuju mjere odlaganja javnih okupljanja, pratiti rad lokala, noćnih klubova i ugostiteljskih objekata radi realizovanja preporuka i uredbi Nacionalnog koordinacionog tijela za sprječavanje zaraznih bolesti.