Na osnovu člana 20 i 73 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

ŠESTU  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za utorak, 02. jula 2019. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom  u 11,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
  2. Predlog Završnog računa opštine Berane za 2018. godinu;(Tabele, Izvještaj revizije)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski rzavoj

3.Predlog Odluke o usvajanju Strateškog plana razvoja Opštine Berane 2019-2023 godina;

Strateški plan razvoja Opštine Berane 2019-2023;
(Izvještaj)

Izvjestilac: predstavnik opštinske konsultativne grupe

4. Predlog Odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere ;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski rzavoj

5. Predlog Odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Etičke komisije za službenike i namještenike;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski rzavoj

6. Predlog Odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju naknade za rad Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski rzavoj

7. Predlog Odluke o auto-taksi prevozu; (Izvještaj)

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretrijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine

8. Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretrijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine

9. Predlog Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje nepokretnosti JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ – Berane;

Izvjestilac: v.d. direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava

10. Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 57 u zahvatu DUP-a Stari grad;

Izvjestilac: v.d. direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava

11. Predlog Odluke o pečatima opštine Berane

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

12. Predlog Odluke o obrazovanju radnih tijela;

Izvjestilac: sekretar Skupštine oštine

13. Predlog Odluke o prihvatanju kandidature za organizaciju Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) za 2021. godinu;

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

14. Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje za 2018. godinu sa Programom rada i finansijskim planom poslovanja za 2019. godinu DOO “Komunalno“ Berane; (Program, Odluke)

Izvjestilac: v.d. izvršni direktor DOO “Komunalno“

15. Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu i Program rada sa finansijskim planom poslovanja za 2019. godinu, DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane; (Program rada)

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Vodovod i kanalizacija“

16. Izvještaj o radu za 2018. godinu sa finansijskim izvještajem za 2018. godinu sa Planom i programom rada i finansijskim planom za 2019. godinu, JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane;

Izvjetilac: direktor JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

17. Izvještaj o radu za 2018. godinu i Program rada i finansijski plan DOO “Parking servis“ Berane za 2019. godinu; (Predlog, Izvještaj revizije)

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Parking servis“

18. Izvještaj o radu Turističke organizacije Berane za 2018. godinu i Predlog programa rada sa finansijskim planom TO Berane za 2019. godinu;(Program rada)

Izvjestilac: direktor Turističke organizacije Berane

19. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokane službenike i namještenike za 2018 godinu

Izvjestilac: predsjednica Etičke komisije

20. Izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2018. godinu;

Izvjestilac: direktorica Biroa rada Berane

21. Informacija o stanju i problemima u oblasti zdravstvene zaštite na području opštine Beane za 2018. godinu, JZU Doma zdravlja Berane;

Izvjestilac: diektorica Doma zdravlja

22. Informacija o poslovanju Opšte bolnice Berane za 2018. godinu;

Izvjestilac: direktor Opšte bolnice

23. Izbori i imenovanja

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319.

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Broj: 02-030-277

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Berane, 21. 06. 2019.g.   

                                          Novica  Obradović,s.r.