Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj opštine Berane  obavještava  učesnike u saobraćaju, da se privremeno zabranjuje saobraćaj za teretna motorna vozila na lokalnom putu Berane-Kaludra, dionica iznad hotela “Berane”, zbog oštećenja puta-urušavanja zaštitnog (potpornog) zida.

Privremena zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, trajaće do sanacije oštećenja, a najkasnije do 30 dana. Saobraćaj teretnih motornih vozila preusmjerava se na alternativni putni pravac preko Donje Rženice i Rijeke Marsenića. Molimo učesnike u saobraćaju, korisnike ovog putnog pravca, da se pridržavaju datog obavještenje.

Sekretarka Gina Deletić