Prema poslednjim analizama, došlo je do zamućenja vode sa izvorišta Merića vrelo.
Preporučuje se korisnicima sa gradskog vodovoda da vodu ne koriste za piće, ili da je prije upotrebe prokuvaju.


Službe preduzeća će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost.

Vodovod i kanalizacija,doo Berane