Iz „Vodovoda i kanalizacije“ obavještavaju građane da su u toku radovi  kod Hotela Berane  na kanalizaciji koja prolazi ispod hotela i izliva se u Lim.
Građani su zamoljeni  za strpljenje, jer će se završetkom radova riješiti  višegodišnji problem sa otpadnim vodama.