Iz preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ obavještavaju građane da voda sa Merića vrela može da se koristi za piće. Stalnim mjerenjem, nadležne službe preduzeća su utvrdile da je mutnoća u dozvoljenim granicama.