На основу члана 12 став 5 Закона о финансирању политичких субјеката и изборних кампања („Сл.лист ЦГ“, бр.52/14), секретар Секретаријата за финансије и економски развој општине Беране, донио је одлуку о висини буџетских средстава намијењених за финансирање редовног рада политичких субјеката за 2016.годину. За финансирање редовног рада, политичким партијама , који имају одборнике у Скупштини општине Беране, у 2016.години припадају следећи износи:

1. Социјалистичка народна партија  16,207.60 евра
2. Нова српска демократија                   9,315.99 евра
3. Покрет за промјене                              5,172.33 евра
4. Демократска странка јединства       3,795.94 евра
5. Демократска партија социјалиста 25,876.14 евра
Укупно:                                                60,368.00 евра