U periodu od 14. do 21. juna vršiće se upis malinara sa teritorije naše opštine u registar malinara Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Opštine Berane, koji će koristiti za isplatu subvencija prilikom otkupa.

„Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači – malinari sa teritorije opštine Berane da će se od 14. do 21. juna godine vršiti upis u opštinski registar malinara našeg.

Cilj upisa je izrada baze podataka o zasađenim površinama pod malinom, koja će nam dalje koristiti za isplatu subvencija prilikom otkupa.

Opština Berane davaće subvencije i ove godine, kao i prošle, a koje su predviđene Agrobudžetom mjerom 5 (5.1 Subvencije za otkup plodova maline) za 2019. godinu.

Upis će se obavljati lično, u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu – koje se nalaze u Polimskoj ulici br. 66 (zgrada bivšeg Vojnog odsjeka)“, stoji u sapštenju pomenutog sekretarijata.