Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači – malinari sa područja opštine Berane da će se od 16. do 22. jula vršiti upis u opštinski registar malinara.

Upis će se obavljati u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici br. 66 (zgrada bivšeg Vojnog odsjeka) svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15 časova.

Cilj upisa je izrada baze podataka o zasađenim površinama pod malinom, koji će dalje koristiti za isplatu subvencija prilikom otkupa.

Opština Berane dodjeljivaće subvencije i ove godine kao i prošle, a koja je predviđena Agrobudžetom mjerom 5 (5.1 Subvencije za otkup plodova maline) za 2020. godinu.

Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su:

– posjedovni list,

– kopija lične karte.

– kopija žiro-računa.