Обавјештавамо власнике огријевног дрвета одложеног на јавним површинама, испред стамбених зграда, да до 20.05.2023. године исто уклоне, јер је привремено коришћење јавних површина за ове потребе истекло 1.5.2023. године, сходно члану 47 Одлуке о комуналном реду (,,Службени лист ЦГ- општински прописи” број 49 / 15). Против власника који у назначеном року не уклоне огријевна дрва, очисте и доведу јавну површину у првобитно стање, Секретаријат за инспекцијске послове ће преко Службе комуналне полиције предузети мјере и радње и своје надлежности.

Секретаријат за инспекцијске послове Општине Беране