Na osnovu člana 68 i 69 Poslovnika Skupštine opštine Berane

(“Sl. list CG“-Opštinski propisi br. 22/12)

S  a  z  i  v  a  m

Sjednicu SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE PO HITNOM POSTUPKU

 za ponedeljak, 23. 04. 2018. godine

Sjednica će se održati u Velikoj sali za sjednice SO-e  sa početkom u 11,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

 Dnevni red:

 1.Imenovanje predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje;

2. Izbori i imenovanja;

 3.Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o privremenom finansiranju budžetskih korisnika opštine  Berane za period od 01.01. – 31. 03. 2018. godine; (Predlog) – (Odluka)

        Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

4. Izbor predsjednika Opštine Berane;

 Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na telefon 235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-­­­87                                                                                              PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Berane,19.04.2018.g.                                                                                         Novica Obradović,s.r.