На основу члана 68 и 69 Пословника Скупштине општине Беране

(“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

Сједницу СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

 за понедељак, 23. 04. 2018. године

Сједница ће се одржати у Великој сали за сједнице СО-е  са почетком у 11,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

 Дневни ред:

 1.Именовање предсједника и чланова Одбора за избор и именовање;

2. Избори и именовања;

 3.Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке предсједника Општине о привременом финансирању буџетских корисника општине  Беране за период од 01.01. – 31. 03. 2018. године; (Предлог) – (Одлука)

        Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

4. Избор предсједника Oпштине Беране;

 Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-­­­87                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране,19.04.2018.г.                                                                                         Новица Обрадовић,с.р.