CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02- 030-151

Berane, 17. april 2019. godine,

 

Peta  sjednica Skupštine opštine Berane, koja je bila sazvana za 25. februar 2019. godine, održaće se u petak, 19. aprila 2019. godine, sa početkom u 11.00 časova.

 

 

                                                     PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                               Novica  Obradović, s.r.