ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02- 030-151

Беране, 17. април 2019. године,

 

Пета  сједницa Скупштине општине Беране, која је била сазвана за 25. фебруар 2019. године, одржаће се у петак, 19. априла 2019. године, са почетком у 11.00 часова.

 

 

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                               Новица  Обрадовић, с.р.