Opštinski Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine od 30. septembra 2015. godine nalazi se na novoj adresi u ulici Polimska broj 66 (zgrada bivšeg Vojnog odsjeka), stoji u saopštenju Biroa za odnose sa javnošću Opštine Berane.

Svakog radnog dana od 7 do 15 časova Sekretarijat će obavljati svoje redovne aktivnosti.

Prijem i obrada podataka vršiće se na dosadašnjoj adresi, u zgradi Opštine Berane, u ulici IV Crnogorske broj 1.