Ministarstvo ekonomije i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore pokrenuli su Javnu raspravu o Nacrtu strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015 – 2020. godina.

Cilj Javne rasprave je uključivanje stručne i šire javnosti u razmatranje Nacrta strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020, u cilju doprinosa donošenju što kvalitetnijeg strateškog dokumenta.

Prijedlozi i sugestije na nacrt dokumenta mogu se dostaviti na e-mail: ana.sebek@nasme.me i direkcija@nasme.me ili pisanim putem na arhivu Ministarstva ekonomije – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski trg 46, IV sprat, 81000 Podgorica.

Javna rasprava će trajati do 11.juna 2015. godine.

U prilogu se nalazi Nacrt strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015 – 2020. godina.

Nacrt-Strategija razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2015-2020.