Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave  je na sjednici održanoj 29.10.2015. godine, razmatrao  realizaciju zaključaka sa prethodne sjednice, kao i druga pitanja vezana za poboljšanje uslova života građana na teritoriji opštine Berane. Na sjednici se najviše raspravljalo  o cijenama odvoza smeća sa seoskog područja, o visini turističke takse na teritoriji opštine Berane, o mogućnosti uvođenja povlastica za penzionere u vezi parking mjesta, uklanjanju napuštenih vozila sa javnih površina, razmatranje mogućnosti toplifikacije grada kako bi se riješio problem drvljenika i postavljanje odgovarajućih saobraćajnih znakova kod trgovinske radnje “Ananas“.

Savjet je razmatrao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave.

print