Saopštenje povodom situacije na Vasovim vodama

Opštinski štab za upravljanje u vanrednim situacijama je, nakon izlaska na teren stručnih službi Opštine Berane, u prethodnih nekoliko dana analizirao novonastalu situaciju na ranijem privremenom odlagalištu otpada Vasove vode.

Naime, usled formiranog klizišta u tijelu odlagališta, došlo je do pomjeranja ranije odloženog otpada, sa formiranjem rasjeda na površini od oko 1/3 od ukupnog tijela odlagališta, i klizanja velike količine otpada u slobodni proticajni profil Lučkog potoka, koji se nalazi u nožici odlagališta. To je izazvalo formiranje vještačke brane i stvaranje akumulacije velike količine vode, dubine 6-8m. Obzirom na veliku količinu akumulirane vode i veliki podužni pad nizvodno od akumulacije, svako nekontrolisano ispuštanje vode, odnosno pucanje vještače brane, bi ugrozilo magistralni put Berane-Bijelo Polje i dovelo da zagađenja rijeke Lim, što bi moglo izazvati i prekogranično zagađenje.

Na sjednicama Štaba je konstatovano da, iako je upravljanje komunalnim otpadom nadležnost Opšine Berane, ista ne raspolaže niti ljudskim, niti tehničkim resursima da bi sama riješila ovaj problem, te se pisanim putem, urgentno, obratila svim nadležnim državnim organima sa zahtjevom za pomoć: Ministarstvu unutrašnjih poslova – Direktoratu za vanredne situacije, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja i Upravi za inspekcijske poslove. Takođe, obratili smo se i Agenciji za zaštitu životne sredine, sa zahtjevom za pokretanje postupka utvrđivanja neposredne opasnosti od štete u životnoj sredini.

Cilj podnešenih zahtjeva i urgencija je nastojanje da se učine zajednički napori kako bi se ovaj veliki problem što hitnije riješio. Trajno rješenje je realizacija projekta sanacije Vasovih voda, što je u nadležnosti Države. Ovih dana se očekuje raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta, a nakon izrade i revizije istog, tender za izvođača radova bi se mogao očekivati tokom jeseni. To znači, da se krajem ove ili početkom sljedeće godine, može očekivati i sam početak radova na sanaciji ovog velikog ekološkog problema ne samo Berana, već i cijele Crne Gore.