Саопштење поводом ситуације на Васовим водама

Општински штаб за управљање у ванредним ситуацијама је, након изласка на терен стручних служби Општине Беране, у претходних неколико дана анализирао новонасталу ситуацију на ранијем привременом одлагалишту отпада Васове воде.

Наиме, услед формираног клизишта у тијелу одлагалишта, дошло је до помјерања раније одложеног отпада, са формирањем расједа на површини од око 1/3 од укупног тијела одлагалишта, и клизања велике количине отпада у слободни протицајни профил Лучког потока, који се налази у ножици одлагалишта. То је изазвало формирање вјештачке бране и стварање акумулације велике количине воде, дубине 6-8м. Обзиром на велику количину акумулиране воде и велики подужни пад низводно од акумулације, свако неконтролисано испуштање воде, односно пуцање вјештаче бране, би угрозило магистрални пут Беране-Бијело Поље и довело да загађења ријеке Лим, што би могло изазвати и прекогранично загађење.

На сједницама Штаба је констатовано да, иако је управљање комуналним отпадом надлежност Опшине Беране, иста не располаже нити људским, нити техничким ресурсима да би сама ријешила овај проблем, те се писаним путем, ургентно, обратила свим надлежним државним органима са захтјевом за помоћ: Министарству унутрашњих послова – Директорату за ванредне ситуације, Министарству одрживог развоја и туризма, Министарству пољопривреде и руралног развоја и Управи за инспекцијске послове. Такође, обратили смо се и Агенцији за заштиту животне средине, са захтјевом за покретање поступка утврђивања непосредне опасности од штете у животној средини.

Циљ поднешених захтјева и ургенција је настојање да се учине заједнички напори како би се овај велики проблем што хитније ријешио. Трајно рјешење је реализација пројекта санације Васових вода, што је у надлежности Државе. Ових дана се очекује расписивање тендера за израду главног пројекта, а након израде и ревизије истог, тендер за извођача радова би се могао очекивати током јесени. То значи, да се крајем ове или почетком сљедеће године, може очекивати и сам почетак радова на санацији овог великог еколошког проблема не само Берана, већ и цијеле Црне Горе.