С А О П Ш Т Е Њ Е

На сједници Етичке комисије за изабране представнике и функционере, одржаној 05. јуна 2023. године, закључено је:

  1. Да су сви изабрани представници и функционери потписали изјаву о прихватању Етичког кодекса,
  2. Етичка комисија позива грађане који имају примједбе на рад и понашање изабраних представника, функционера и других именованих лица да све примједбе могу доставити на мејл адресу: etickikodeksipifba@com.

ЗА ЕТИЧКУ КОМИСИЈУ ЗА ИЗАБРАНЕ

 ПРЕДСТАВНИКЕ И ФУНКЦИОНЕРЕ

ПРЕДСЈЕДНИК

Милић Јоксимовић,с.р.