Zbog oštećenja cijevi prije prekidne komore na glavnom cjevovodu u Dapisiću bez vode su naselja Dapsiće, Polica, Petnjik i dio Budimlje. Ekipa D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Berane je na terenu i radi na otklanjanju kvara.

O novim informacijama javnost će biti blagovremeno obaviještena.