Dana 03. 07. 2015. godine, održana je peta sjednica Komisija  za preispitivanje zakonitosti postupka raspodjele kadrovskih stanova i stanova za službenike i namještenike. Komisija je zasijedala u punom sastavu, a sjednici su prisustvovali i:

 

  1. Rade Kljajić, potpredsjednik Opštine,
  2. Svetomir Aković, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj,
  3. Dubravka Jovančević, rukovodilac Službe predsjednika Opštine,
  4. Zoran Jelić, direktor Uprave za naplatu lokalnih javnih prihoda,
  5. Dragana Delević, u svojstvu bivše sekretarke Seketarijatu za finansije i ekonomski razvoj,
  6. Goran Bojović, u svojstvu bivšeg član Komisije za raspodjelu stanova za službenike i namještenike.

 

Komisija je više sati razmatrala realizaciju zaključaka koje je donijela na prethodnoj sjednici i usvojila još niz zaključaka koje treba realizovati u narednom periodu.