Дана 03. 07. 2015. године, одржана је пета сједница Комисија  за преиспитивање законитости поступка расподјеле кадровских станова и станова за службенике и намјештенике. Комисија је засиједала у пуном саставу, а сједници су присуствовали и:

 

  1. Раде Кљајић, потпредсједник Општине,
  2. Светомир Аковић, секретар Секретаријата за финансије и економски развој,
  3. Дубравка Јованчевић, руководилац Службе предсједника Општине,
  4. Зоран Јелић, директор Управе за наплату локалних јавних прихода,
  5. Драгана Делевић, у својству бивше секретарке Секетаријату за финансије и економски развој,
  6. Горан Бојовић, у својству бившег члан Комисије за расподјелу станова за службенике и намјештенике.

 

Комисија је више сати разматрала реализацију закључака које је донијела на претходној сједници и усвојила још низ закључака које треба реализовати у наредном периоду.