Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je na sjednici održanoj 03.02.2016. godine, razmatrao inicijativu NVO „Centra kreativnih vještina“ iz Berana za rješavanje problema u vezi sa imenovanjem poštara za obavljanje poštanskih usluga na teritoriji  MZ Donje Luge, MZ Petnjik, MZ Dapsiće,  MZ Donja Ržanica, kao i drugih mjesnih zajednice u kojima se ne obavljaju poštanske usluge.

Nakon razmatranja pomenute inicijative Savjet je jednoglasno utvrdio predlog za preduzimanje mjera za rješavanje ovog problema i uputio inicijativu Regionalnom centru Pošta – Berane.

Između ostalog Savjet je utvrdio predlog da se obezbijede sredstva za rekonstrukciju sale za sjednice Skupštine opštine Berane iz razloga što postojeća sala nije adekvatno opremljena za poterbe rada parlamenta. Takođe je predloženo da se izvrši nabavka tablet računara za odbornike i članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave kako bi se materijal dostavljao u elektronskoj formi, a sve u cilju uštede sredstava i efikasnijeg rada parlamenta.

Pored gore navedenih predloga Savjet je predložio:

– da se pristupi izradi nove Odluke o upotrebi simbola Opštine Berane (zastave).

– da se rebalansom Budžeta za 2016. godinu izvrši izmjena stavke, povećanje sredstava za NVO „Dobrovoljni davaoci krvi“ i „Društvo dijabetičara“ Berane.

– da se asfaltira parking ispred Gradske kapele i instalira ozvučenje u kapeli.

– da Komunalna policija u skladu sa svojim nadležnostima pristupi rešavanju problema izlaganja voća i povrća ispred prodavnice Ananas, kao i da preduzme mjere u vezi uklanjanja napuštenih vozila sa javnih površina.

Savjet je razmatrao i druga pitanja koja se tiču funkcionisanja lokalne samouprave i prava građana.