ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Одбор за избор и именовања

Број: 02-030-150

Беране, 16. април  2019. године

 

На основу  члана 28  Закона о електронским медијима („Сл. лист ЦГ“, бр. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 и 92/17) и члана 31 Одлуке о oснивању друштва са орагниченом одговорношћу ЛЈЕ „Радио Беране“  („Сл. лист ЦГ“- Општински прописи, бр. 16/11), Одбор за избор и именовања  на сједници одржаној 16. априла 2019. године, утврдио је

 

Листу кандидата за именовање два члана Савјета ЛЈЕ „Радио Беране“:

 

  1. Миливоје Павић, дипл. географ
  2. Сања Рмуш, проф. енглеског језика

 

 Образложење

 

Одбор за избор и именовања је 1. марта 2019. године, упутио Јавни позив мјесним заједницама и спортским организацијама да у року од 45 дана од дана објављивања доставе предлоге кандидата за избор два члана Савјета Радио Берана. Након истека рока за достављање предлога, Одбор је на сједници одржаној 16. априла 2019. године разматрао приспјеле предлоге и констатовао да је Атлетски клуб „ЛИМ“ доставио предлог да се за члана Савјета ЛЈЕ „Радио Беране“ изабере Миливоје Павић, дипл. географ, а  Савјет МЗ „Пешца“ је за члана Савјета Радио Берана предложио Сању Рмуш, професорицу  енглеског језика.

Увидом у приспјелу документацију Одбор је  констатовао  да су  предлози  благовремено достављени  и да садрже сву потребну документацију, која је тражена Јавним позивом.

Одбор ће у складу са законским роком утврдити предлог  за именовање  2 члана Савјета Радија на предлог спортске организације и мјесне заједнице и доставити Скупштини општине Беране на разматрање и одлучивање.

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА

                                                                                                            Петар Лабудовић