ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт,

културу, младе и сарадњу са

невладиним организацијама

Бр.20-680-129

Датум, 27.02.2017.године

 

На основу члaнa 16 став 2 Одлуке о оснивању Савјета младих општине Беране (,,Службени лист Црне Горе-Општински прописи“, бр.29/14), секретар Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са невладиним организацијама донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

o избору Савјета младих општине Беране

 

I.За чланове Савјета младих општине Беране изабрани су:

 

1.Беговић Хамдија;

2.Загорка Голубовић;

3.Јована Бубањa;

4.Јелена Раднић;

5.Шошкић Јелена;

6.Дражен Јоксимовић;

7.Милена Вељић;

8.Драгана Глушчевић;

9.Кристијан Матковић;

10.Ивана Милошевић;

11.Фемић Ирена;

12.Симоновић Тамара;

13.Марко Вукићевић.

 

 

II.Рјешење ступа на снагу даном доношења.

 

III.Рјешење ће се објавити у локалном медију, на огласној табли и сајту општине.

 

V.Ово Рјешење ступа на снагу након доношења.

 

 

 

 

Доставити:

-Секретаријату за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО,

-члановима,

-а/а.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар,

Зоран Јојић