U okviru svojih redovnih aktivnosti, predviđenih planom i programom za 2015. godinu, D.O.O. ,,Komunalno“ Berane sprovodi aktivnosti uređenja zelenih površina i čišćenja grada.