У оквиру својих редовних активности, предвиђених планом и програмом за 2015. годину, Д.О.О. ,,Комунално“ Беране спроводи активности уређења зелених површина и чишћења града.