Komisija za raspodjelu NVO donijela je odluku o raspodjeli sredstava za 2017. godinu.

Sredstva su dobile sledeće organizacija

 1. NVO “INVICTUS”, „Radujemo  se  jedni  drugim“ -1.772,89€
 2. Organizacija gluvih i nagluvih za opštine  Berane, Andrijevicu , Plav, Rožaje,Gusinje i Petnjica, Program rada za  2017 –Unaprijediti  položaja  gluvih  i nagluvih osoba u opštini Berane -1.738,50€
 3. NVO “Korak nade“, Smanjenje socijalne isključenosti djece sa teškoćama u razvoju  -1.030,00€
 4. Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje, Program  rada za 2017 god.
 5. „Nikad ne odustati jer je sve moguće u životu“  -2.208,00€
 6. Klub Modelara Berane, VIII Međunarodni  miting modelara -654,05 €
 7. NVO “VUK”, „Beranska mud®ijada“ -1.037,50€
 8.  NVO „Sigurna ženska kuća”ISKRA”, Savjetovalište za brak i porodicu -2.825,00€
 9. Udruženje narodnog stvaralaštva „ Đurđevi Stupovi “, „Zanavljanje tehničke opreme i nabavka  kompleta narodne  nošnje radi opremanja folklornog ansambla“ -2.106,00€
 10. Srpsko istorijsko –kulturno društvo „Nikola Vasojević“-Berane,  „Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce“- 1.250,00€
 11. NVO ,,STVARNOST“- Udruženo recimo “NE” drogama ! -1.432,50€
 12. NVO “Glasnici nade”, „Budi DRUGačiji“ -2.580,00€
 13. NVO “Šansa”, „Ne bacaj – Nego daruj stare stvari“ -2.795,00€
 14. NVO “Škola sporta IVA“,  „Da rastemo u skladu sa prirodom“ -1.107,50€
 15. Organizacija boraca NOR-a 1941-45 “OBNOR  Berane Program rada 2017 godina –Putevima NOB i socijalističke revolucije -1.132,00€
 16. NVU Klub odgajivača sportskih golubova pismonoša“POŠTAR“ – Skup uzgajivača golubova pismonoša  iz Crne Gore -500,00€

Kompletna odluka komisije i rang liste se nalazi na sledećem linku: http://berane.me/nvo/